Vreemd vermogen is terug te vinden onder de Crediteuren

Het doen van de boekhouding is lang niet voor elke ondernemer het favoriete onderdeel van het ondernemerschap en hoewel je in veel gevallen grote delen van de boekhouding uit kan besteden, is het toch van groot belang dat je als ondernemer een goede kennis hebt van de financiën en alle termen die hierbij gebruikt worden.

De basis bestaat natuurlijk uit inkomsten en uitgaven en debiteuren en crediteuren, maar er zijn nog veel meer verschillende categorieën die op de linker- en rechterzijde van de balans ingedeeld kunnen worden. Een van deze categorieën, is het zogenaamde Vreemd Vermogen. Het Vreemd vermogen is terug te vinden op de rechterkant van de balans onder crediteuren en is kortgezegd een verzamelnaam van schulden en verplichtingen.

Vreemd Vermogen wordt opgesplitst in lang- en kortlopende schulden

Om een goed overzicht te krijgen van de financiële gesteldheid van een bedrijf, is het natuurlijk belangrijk om naar de inkomsten te kijken en eventuele groei hierin over de afgelopen periode, maar voor de solvabiliteit spelen ook de crediteuren een belangrijke rol. Vreemd Vermogen kan over tijd variabel zijn en daarmee steeds fluctueren.

Het is dan ook raadzaam om altijd het Vreemd Vermogen onder de loep te nemen, voordat je nieuwe verbintenissen aan gaat in de vorm van leningen of kredieten. Het Vreemd Vermogen wordt in veel gevallen ook wel opgesplitst in kort- en langlopende schulden of verplichtingen waaraan voldaan moet worden. Kortlopende schulden in deze context gaat in veel gevallen over een periode van binnen een jaar.

Liquide middelen van het bedrijf fluctueren van tijd tot tijd

Een krediet of een lening is absoluut geen negatief iets en er zijn dan ook geen bedrijven die geen Vreemd Vermogen hebben. Onder Vreemd Vermogen vallen niet alleen leningen, maar ook bijvoorbeeld facturen voor diensten van derden die nog betaald moeten worden. Dit soort kosten worden vaak ingedeeld onder het leverancierskrediet.

Het aantal beschikbare liquide middelen in de onderneming is van veel verschillende aspecten afhankelijk en soms weet je dat er op korte termijn middelen beschikbaar zijn, maar dien je hier nog op te wachten. Wanneer je niet kan wachten kun je in veel gevallen ervoor kiezen om op de betaalrekening kortstondig “in het rood te staan” dit kortlopende krediet wordt onder het Vreemd Vermogen in de categorie Rekening Courant geschaard.